اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۳۳


حقوق کیفری اطفال

پدیدآوران:

شابک: ۹۶۴۶۱۵۳۹۴۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اطفال بزهکار
2- اصول عمومي وتدابير خاص ناظر براطفال بزهکار
3- جرايم خاص اطفال
4- جرايم مشترک باجرايم بزرگسالان
5- تشکيلات قضايي اطفال
6- آيين دادرسي کيفري
7- محروميت طفل از آزادي ونهادهاي مسوول
8- مقررات حاکم برنهادهاي اعمال کننده محروميت از آزادي