اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۰۶حقوق هسته ای


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۸۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول حقوق هسته اي
2- حفاظت در قبال تشعشع هسته اي
3- ايمني هسته اي و ايمني تشعشع هسته اي
4- مسئوليت هسته اي و تامين خسارت
5- عدم گسترش تسليحات هسته اي و حفاظت فيزيکي