اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۱۱

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری «با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا»

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۰۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري و بررسي موارد مشکوک
2- قلمرو اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري
3- منابع اصلي شخصي بودن مسئوليت کيفري
4- مباني اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري