اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۲۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۸نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا «آیین دادرسی کیفری»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۲۴

سال چاپ:۱۳۹۲

۸۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۶۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- محاکم؛ جرم ومباحث جدال برانگيز
2-قانون و جرم
3- محاکم فدرال
4- دادگاههاي ايالتي
5- پويانييهاي محکمه
6- مقامات دادسرا
7- وکلاء مدافع
8- منصب قضا
9- متهمان و مجني عليه