اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱۱تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۶۶۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-شناسايي مسئوليت جزايي پزشک
2-کيفيت معافيت اعمال پزشکان و جراحان از تعقيب جزايي
3-تبيين جرايم و تخلفات انتظامي پزشکان و تعيين مراجع به رسيدگي آنها