اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۵۴

حقوق کیفری و پدیده شاکیان حرفه ای

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۶۴۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت شناسي شاکيان حرفه اي
2- آسيب شناسي قوانين جزايي ماهوي در بروز شاکيان حرفه اي
3- آسيب شناسي قوانين شکلي جزائي در بروز پديده شاکيان حرفه اي
4- آسيب شناسي نظام عدالت کيفري در بروز پديده شاکيان حرفه اي
5- آسيب شناسي متقابل مسايل اجتماعي و شاکيان حرفه اي