اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸۳

زنان و مقوله جرم


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۱۸

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۳۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درآمدي بر مقوله زنان و جرم
2- تجريبات مجرمانه زنان
3- زنان و نظام قضايي
4- زنان و نظام مجازات
5- سيماي زنان منحرف
6- دريچه اي بر مفهوم مجرميت زن
7- نظريه هاي مدرن و مجرميت زنان
8- قلمرو جرم شناسي فمينيستي