اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۸۴

کتاب المکاسب «کتاب البیع» (معاطات)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۴۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۲۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کتاب البيع
2- الکلام في المعاطات
3- التنبيه علي امور في خصوص الفاظ عقد البيع
4- الکلام في شروط العقد
5- الموالات بين ايجابه و قبوله
6- التنجيز في العقد
7- التطابق بين الايجاب و القبول
8- ان يقع کل من ايجابه و قبوله في حال