اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۴تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین در حقوق ایران و انگلیس


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۲۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اعتبار توافق طرفين در تعيين زمان انتقال مالكيت
2- مصاديق شايع توافق طرفين بر تعيين زمان انتقال مالكيت
3-توافق طرفين بر انتقال فوري مالكيت
4- توافق طرفين بر انتقال مؤخر يا مقدم مالكيت
5- منوط كردن انتقال مالكيت به پرداخت ثمن «شرط حفظ مالكيت »
6- منوط كردن انتقال مالكيت به ساير عوامل
7