اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹۵

مسئولیت آمر و مجری ناشی از توقیف اموال

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۵۴

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسؤوليت آمر ناشي از توقيف اموال
2- مسؤؤليت مدني دادورز ناشي از توقيف اموال
3- صور دخالت آمر در توقيف اموال
4- صدور حكم منشاء توقيف اموال
5- دادورز
6- معرفي و شرايط دادورز
7- تميز دادورز از ساير مقامات مشابه
8- اركان مسؤوليت دادورز ناشي از توقيف اموال