اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۰بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۹۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم شناسي در پرتو بزه ديده شناسي حمايتي
2- حمايت كيفري و شكلي ( آيين دادرسي مدار ) از بزه ديدگان خاص
3- معناي حمايت و انواع آن
4- تعريف بزه ديده و گستره مفهوم آن
5- مفهوم آسيب پذيري و انواع آن
6- حمايت كيفري از بزه ديدگان خاص
7- حقوق بزه ديدگان خاص در فرايند كيفري