اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۶

تفسیر قضایی قانون امورحسبی «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۵۶۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در قيمومت
2- امور راجع به امين
3 -راجع به غايب مفقود الأثر
4- در امور راجع به تركه
5- در هزينه
6- صلاحيت دادگاه قيمومت
7- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
8 -در مهر و موم
9- راجع به وصيت