اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۴۵جهانی سازی و جرم

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۸۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرم ، ترس و محروميت اجتماعي در دهكده جهاني
2- جابجاييهاي جهاني و تجارت انسان
3- جرم شناسي شهري و شهر جهاني
4- مهاجر كجرو : مهاجرت و گفتمان در خصوص جرم
5- جرم فراملي و جنگ جرايم
6- فراتر از دولت : جهاني سازي و حاكميت دولت
7 - كنترل فضاي سايبر ؟
8- جرم شناسي پيوند دهنده سطوح محلي ، ملي و جهاني
9- .