اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۳۶

mandatory rules andoderparty «تعهدات قراردادی بین المللی»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۷۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حاکميت اراده و محدوديت هاي آن در حقوق بين الملل خصوصي
2- قانون قابل اعمال در فرض فقدان قانون حاکم
3- استثناي نظم عمومي و قواعد آمره
4- تقلب نسبت به قانون و قواعدآمره
5- ملاحظات کلي راجع به قواعد آمره در حقوق بين الملل خصوصي
6-مقررات راجع به قواعد آمره در کنوانسيون رم 1980 ميلادي
7-قواعد آمره حمايت کننده در کنواسيون رم مصوب سال 1980 ميلادي