اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۹

مسئولیت جهانی برای حقوق بشر«فقر جهانی و توسعه حقوق بین الملل»

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۲۴

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۲۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- وابستگي متقابل و الزامات آن
2- منابع و محتواي مسؤوليت بين المللي براي همکاري در زمينه حقوق بشر
3- حق توسعه و جهاني شدن انسان محور
4- دکترين حقوق بنيادين جهاني و تعهدات فوق وضعي
5- انتساب مسؤوليت حقوقي جهاني
6- سخن پاياني : استبداد نوين و آينده حقوق بشر