اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۸۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۴منابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی و داوری «داخلی - بین المللی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۰۳۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۴۲۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تابعيت _ قانون حاکم بر احوال شخصيه اشياء منقول و غيرمنقول
2- احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه
3- وورد و اقامت اتباع خارجه
4- گذرنامه
5- اسناد سجلي و ثبت احوال
6- دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي
7- اموال غيرمنقول اتباع خارجي
8- کار اتباعه خارجه در ايران
9- ازدواج با اتباع خارجه