اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۷۴مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۹۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۴۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قلمرو اجراي قوانين جزايي در مکان و زمان
2-مجازات هاي جايگزين حبس
3- مجازات هاي تکميلي و تبعي
4- نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
5- تخفيف مجازات و معافيت آن
6- تعويق صدور حکم
7- تعليق اجراي مجازات
8- نظام نيمه آزادي
9- نظام آزادي مشروط