اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۱مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۷۰۳

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حرمت و عقوبت اخروي قتل از منظر قرآن
2- حرمت و عقوبت اخروي قتل از منظر سنت
3- اقسام قتل
4- وظايف و مسئوليت هاي قاتل و عاقله
5- ......