اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۷۲ایران و تحریم های بین المللی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۶۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم تحريم هاي بين المللي
2- تاريخچه تحريم هاي بين المللي
3- مباني حقوق تحريم هاي بين المللي
4- مطالعه تحريم هاي ايران از منظر موازين حقوقي
5- مباني اعمال تحريم هاي عليه ايران
6- تحريم هاي موضوعي اعمال شده عليه ايران
7 - مطالعه تحليلي رويه قضايي
8- راهکارهاي حقوقي مقابله با تحريم هاي اعمال شده عليه ايران