اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۶۱

ارزیابی قضایی ادله اثبات دعوا «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۴۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نقش دادرس در ارزيابي عمومي ادله اثبات دعوا
2- مفهوم،مباني، انواع و اهميت ارزيابي ادله اثبات دعوا
3- هدف ارزيابي قضايي ادله اثبات دعوا
4- نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله اثبات دعوا
5- نقش دادرس در ارزيابي اختصاصي ادله تحديدي
6- نقش دادرس در ارزيابي ادله تشخيصي