اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۹۴

تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف و سير قانونگذاري تعرضات جنسي
2- مشترکات تعرضات جنسي در ارکان تشکيل دهنده و ملحقات مجازات
3- تعرضات جنسي توأم با تماس فيزيکي
4- تعرضات جنسي بدون تماس فيزيکي