اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۸۲تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران (بازچاپ1400)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۲۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيشينه تداخل جنايات
2- ارکان و شرايط تداخل جنايات
3- تداخل قصاص در فقه مذاهب خمسه
4- تداخل قصاص در حقوق ايران
5- تداخل ديه در فقه مذاهب خمسه
6- تداخل ديه در حقوق ايران