اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۲۶

سیاست جنایی «از گفتمان تا بر ساخت هایی ریزومیک شده و ناروا» «بازچاپ 1400»

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۸۶۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- خاستگاه ، محتوا و عنصر شناسي سياست جنايي
2- قلمرو مداخله دولت در سياست جنايي در بستر تعامل با جامعه مدني
3- توجيهات و ضوابط منضبط کننده مداخله دولت در سياست جنايي
4- سياست جنايي و گرامر گفتمانهاي سازهاي
5- سياست جنايي و پديده جنايي در فضاي سايبر
6- بحرانهاي سياست جنايي و علت شناسي آنها
7- ضمائم