اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۵۰

بازشناسی تئوری اخلاط اربعه و جرم

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۶۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت شخصيت
2- تعريف شخصيت جنايي و انواع آن
3- جرم و شخصيت ضد اجتماعي
4- جرم و شخصيت در نظريه هاي انسان شناسي جنايي
5- تعريف ارکان يا عناصر طبيعت
6- موقعيت مکاني عناصر نسبت به يکديگر
7- مزاج ها
8- حقيقت مزاج
9- علائم باليني و ويژگي هاي افراد سرد مزاج و گرم مزاج
از منظر قدما
10- ويژگي هاي مورد انتظار از تعبير جديد از مزاج