اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۲

دفاع مشروع و پیشگیری وضعی

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۸۲۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- همگرايي دفاع مشروع و پيشگيري وضعي در مفهوم و حق مدار بودن
2- واگرايي در مباني دفاع مشروع و پيشگيري وضعي
3- واگرايي در شيوهها و شگردهاي دفاع مشروع و پيشگيري وضعي
4- واگرايي در شرايط و ارکان دفاع مشروع و پيشگيري وضعي
5- واگرايي در بار اثبات شرايط و آثار دفاع مشروع و پيشگيري وضعي