اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶۷تحلیل فقهی - حقوقی اجبار و اکراه در حدود و تعزیرات «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۱۳

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم، مباني و ارکان مسئوليت کيفري
2- ارکان و ويژگي هاي مسئوليت کيفري
3- استثنائات مسئوليت کيفري
4- بررسي مفاهيم اکراه و اجبار
5- مفاهيم لغوي، فقهي و حقوقي اجبار
6- ابعاد نظري اجبار و اکراه
7- احکام اجبار و اکراه در حدود
8-ساير جرايم مشمول حد
9- حکام اجبار و اکراه در تعزيرات