اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۱۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۲مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق محیط زیست (بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۴۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۸۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۵۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ‌قانون راجع به جنگل‌ها 1321
2- قانون راجع به اکتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي( فلات قاره) ايران 1334
3- قانون شکار و صيد 1346 و اصلاحيه 1375
4- قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354
5- آيين نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقيقات علمي در مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان 1377
6- آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 1354
7- مصوبه شماره 68 شوراي عالي حفاظت از محيط زيست (مصوب 2/5/1355)
8-مصوبه شماره 68 شوراي عالي حفاظت از محيط زيست (مصوب 2/5/1355)
9- اعلاميه و معاهدات و پروتکل
10- کنوانسيون ها
11-.....