اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۳۱گفتارهایی در حقوق کار ایران «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق كار

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۶۳۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۶۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- محدوده ي صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
2- محدوده ي صلاحيت مراجع قضايي در دعاوي مربوط به كارگر و كارفرما
3- موارد مستثني از شمول قانون کاردر رويه ي قانونگذاري
4- موارد مستثني از شمول قانون کار در رويه ي قضايي ديوان عدالت اداري
5- مستثنيات مندرج در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
6-تصميمات مشورتي اداره ي نظارت و تنظيم روابط کار
7- مصوبه ي هيات وزيران درباره ي حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري
8- مصوبات قوه ي قضاييه درباره ي نظام حقوق و دستمزد زندانيان کارگر
9- مصوبات توليت آستان قدس رضوي درباره ي حقوق و دستمزد کارکنان مربوطه
10- شمول يا عدم شمول قانون کار بر شاغلان خريد خدمت در نيروهاي مسلح