اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۲۰مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها (بازچاپ1402)

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۲۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سابقة مسؤوليّت ناشي از تصادم
2- مفهوم و ماهيّت حقوقي تصادم کشتيها
3- صلاحيت معاهدة بروکسل و تعارض قوانين
4- مبناي حقوقي مسؤوليّت ناشي از تصادم
5- ويژگي مسؤوليّت ناشي از تصادم کشتيها
6- جبران خسارتهاي ناشي از تصادم
7- تحديد مسؤوليّت و وسايل تأمين جبران خسارت