اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۱فرایند تعقیب انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۸۱

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم دادرسي منصفانه يا عادلانه
2- اصول دادرسي منصفانه در مرحلهي پيش از محاکمه
3- اصول دادرسي منصفانه در مرحله ي محاکمه و پس از آن
4- سير تحولات تاسيس دانشگاه
5- سير تحول قواعد دادرسي انتظامي
6- تمايز شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتي
7- تمايز تخلفات انتظامي از تخلفات اداري و جرم
8- ساختار مراجع انتظامي هيأت علمي
9- صلاحيت مراجع انتظامي هيأت علمي