اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۲۷

حقوق جزای عمومی جلد3


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۲۳۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-اصل قانوني بودن حقوق جزا
2- قلمرو اجراي قوانين جزايي در مکان و زمان
3- رکن مادي جرم
4- عمليات اجرايي جرم و مراحل مختلف آن
5- عمليات اجرايي جرم تام و نقش مرتکبين آن
6- رکن معنوي جرم
7- مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي