اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۶۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۳۶رساله ای در حقوق فضا «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۱۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۷۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۳۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- منابع حقوق فضا
2- معاهده فضاي ماوراي جو- 1967
3- اشياء فضايي:کنترل، ثبت، بازگرداندن و مسئوليت-معاهدات و رويه
4- فضانوردان
5- مسئله ي مرز هوا/فضا
6- ماه و ساير اجرام سماوي
7- ارتباطات راديويي واتحاديه ي بين المللي ارتباطات از راه دور
8- مدارها، پخش مستقيم و انرژي خورشيدي
9- مقررات زيست محيطي
10- سازمان هاي مربوط به ارتباط از راه دور