اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹۲

حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۳۴

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۳۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم اصل حسن نيت درحقوق بين الملل معاصر
2- مفهوم حسن نيت در قوانين و اسناد بين المللي
3- مفهوم تفسير معاهدات
4- اصول وروش هاي تفسيرمعاهدات
5- اعمال حسن نيت در مراحل تفسير
6- معيار تشخيص تفسير با حسن نيت
7- ضمانت اجراي عدم رعايت حسن نيت در تفسير