اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۹۷

ترجمه law mad simple «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۸۱۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- منابع حقوق انگلستان
2- منابع حقوق
3-محاکم امروز
4- قوه قضائيه ، مقامات دادستاني و مشاغل قضايي
5- نکات کلي در خصوص حقوق اشخاص
6- حقوق قراردادها
7- شبه جرايم
8- تراستها
9 - حقوق اموال