اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۴

جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۵۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۱۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات پژوهش
2- چارچوب و مفاهيم نظري پژوهش
3- پيشينه شکل گيري و ساختار اتحاديه اروپا
4- نقش و جايگاه اقتصادي اتحاديه اروپا در جامعه بين الملل
5- جايگاه سياسي - امنيتي اتحاديه اروپا در جامعه بين الملل
6- اتحاديه اروپا و قدرتهاي بزرگ
7- نقش و جايگاه هنجاري اتحاديه اروپا در جامعه بين الملل
8- چالشهاي قدرت هنجاري اتحاديه اروپا در جامعه بين الملل
9- نتيجه گيري از جايگاه هنجاري اتحاديه اروپا در جامعه بين الملل
10- فهرست نمودارها، فهرست جدول¬ها، فهرست شکل¬ها