اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۷۸حقوق کیفری و تخلفات پزشکی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۵۸۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مسئوليت کيفري پزشک
2- جرايم
3- تخلفات انتظامي پزشکي
4- مراجع و آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي پزشکي