اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۵۰حقوق پناهندگی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۸۴۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۸۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم پناهنده و پناهندگي
2- مباني و منابع حقوق پناهندگي
3- تحول حقوق پناهندگي
4- مفهوم، پيشينه و عوامل پناهندگي در اسلام
5- منابع و ماهيت پناهندگي در اسلام
6- اصول حاکم بر حقوق پناهندگي
7- شرايط تحقق عنوان پناهندگي
8- حقوق و تکاليف پناهنده
9- پناهندگي زنان و کودکان
10- مستثنيات پناهندگي
11- پايان پناهندگي