اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۴۸مسئولیت ناشی از حضانت

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۵۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسؤوليت
2- حضانت
3- مسؤوليت مدني (در برابر کودک)
4- مسؤوليت کيفري حضانت کنندگان دربرابر کودک و مجنون
5- تقصير
6- مسؤوليت بدون فرض تقصير
7- مسئوليت همراه با فرض تقصير
8- تقسيم مسؤوليت به اخلاقي و حقوقي
9- تقسيم مسؤوليت به مسؤوليت ناشي از فعل شخص و فعل غير
10-......