اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۵

مشروعیت مداخله دموکراتیک از منظر حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۰۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول حاکم بر ممنوعيت مداخله
2- اصل احترام به حاکميت دولتها اصل عدم مداخله - اصل منع توسل به زور
3- دموکراسي و حقوق بين‌الملل
4- جايگاه دموکراسي
5- حکمراني مطلوب، حاکميت قانون و حقوق بشر
6- حق و تعهد بر دموکراسي - تحکيم دموکراسي يکجانبه
7- مداخله دموکراتيک همراه با رضايت
8- مداخله دموکراتيک يکجانبه
9- تحکيم دموکراسي و مداخل? سازماني جهت استقراريا اعاده دموکراسي
10- تحکيم،استقرار و اعاد? دموکراسي و ممنوعيت مداخله
11- دموکراسي و تحول در اصول تعيين سرنوشت و احترام به حاکميت دولت‌ها
12- دموکراسي و تحول در مفهوم عضويت در جامع? بين‌المللي
13-......