اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۶ژنتیک و جرم «بازچاپ1402»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۷۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- عوامل زيستي
2- اختلال‌هاي رواني
3- سير تحول مفهوم مسؤوليت کيفري
4- مفهوم مسؤوليت کيفري بر مبناي نظريه هاي جبرباوري و اراده آزادگرايي در پژوهش هاي نوين
5- مسؤوليت مجرمين نيمه مسئول
6- پيشگيري از ارتکاب جرم و درمان مجرمين نيمه مسئول
7- ......