اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۱

اعتبارسازی در حقوق بین الملل و روابط بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۱۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اشکال توليد دانش در روابط بين‌الملل و حقوق بين الملل
2- بنيان هاي نظري روابط بين الملل
3- بنيان هاي نظري حقوق بين الملل
4- اعتبارسازي دولت ها در حقوق بين الملل
5- اعتبارسازي دولت ها در روابط بين الملل
6- جمهوري اسلامي‌ايران و اعتبارسازي حقوقي و سياسي در پرونده انرژي هسته اي
7- ارزيابي نهايي
8- .....