اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۶۲

گفتارهایی در حقوق کار اتحادیه اروپا

دسته بندی:
حقوق كار

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۰۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۲۵ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-انتقال تعهدات کارفرمايي
2-ديوان عدالت اروپا در گفتمان انتقال تعهد: يک طرف گفتگوي جايزالخطا؟
3- انتقال تعهدات: تجربه ي جاري و همگرايي هاي ميان حقوق اتحاديه و نظام هاي حقوق ملي
4- تحولات قضايي خط مشي اجتماعي اتحاديه ي اروپا و گفتمان هاي نهادي درون اتحاديه اي: چگونگي تعريف يک «انتقال حقوقي
5- مقررات اتحاديه ي اروپا درباره ي حمايت از کارگران در برابر انتقال تعهدات مصوب 2003
6- درسهايي از حقوق کار فرانسه
7- چارچوب فرانسوي حقوق کار و گرايش¬هاي نوين مقرره گذاري
8- مذهب در بستر حقوق كار فرانسه
9- درس هايي ازحقوق کار آلمان
10-رويارويي حقوق اساسي با حقوق کار در آلمان
11- نگاه تطبيقي به خصوصي سازي حمايت در برابر اخراج غيرقانوني- مَتيوو. فَنکين
12-.....