اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۵۶

حقوق و قوانین معاملات دولتی

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۷۵۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۵۲۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۰۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعاریف و اصطلاحات
2-حقوق اشخاص نسبت به اموال و شرایط حاکم بر معاملات
3-محدودیتهای و جرائم قانونی در معاملات دولتی
4-معاملات و فعالیتهایی که دارای ضوابط مربوط بخود می باشند
5-ضوابط حاکم بر خرید و مناقصات دستگاههای اجرائی
6-ضوابط حاکم بر فروش و مزایده های دستگاههای اجرائی
7-علی الحساب _ پیش پرداخت و انواع تضمین
8-مقررات حاکم بر طرحهای عمرانی
9-معاملات خارجی و اعتبارات اسنادی
10-پیوستها