اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۴حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق محيط زيست

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۹۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۳۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-حقوق بشردوستانه در گذر زمان
2- چارچوب حقوق بين الملل بشردوستانه معاصر(مدرن)
3-اشغال نظامي و تحولات تاريخي آن ازمنظرحقوق بين الملل
4- اصول اساسي(پايه) حقوق بشردوستانه
5- اسناد حقوق بشردوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه
6- منابع حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه ناظر بر حفاظت از محيط زيست 7- منابع حقوق بين الملل محيط زيست ناظر بر مخاصمات مسلحانه
8- تاثير تحولات اَشكال حقوق جنگ در حمايت از محيط زيست
9- ارتباط حقوق بين الملل بشردستانه با حمايت زيست محيطي در
مخاصمات مسلحانه
10- مطالعه موردي