اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۳۵حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۶۲۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم مقدّماتي
2- اختيارات حاكم درحدود
3- اختيارات حاكم در تعزيرات
4- حاكم و اعلام حدّ زناكار
5- عفو از توبه نزد حاكم
6- حاكم و اجراي حدود در عصر غيبت