اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۶

درجه بندی سازی عنصر روانی در قتل «نظریه ای ملهم از منطق فازی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۰۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۵۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت عنصر رواني و تقسيم بندي جرايم برمبناي آن
2- مباني نظري، سابقه و مفهوم درجه بندي کردن عنصر رواني
3- روش ها و ملاکهاي درجه بندي
4- معيار موضوعي درجه بندي عنصر رواني
5- معيار مقام تشخيص
6- معيار موضوع تشخيص(انسان متعارف يا شخص مرتکب)
7- درجه شناسي عنصر رواني قتل(درجات فرضي يا پيشنهادي)
8- قتل هاي بي عنصر رواني يا درجه صفر
9- درجات عنصر رواني در قتل خطاي محض
10- درجات عنصر رواني در قتل شبه عمدي
11- درجات عنصر رواني در قتل عمدي