اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۳تحریم برخی از اشخاص حقیقی ایرانی از منظر حقوق بین الملل «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۴۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انواع تحريم و اشکال تحريم
2- پيشينه تحريم اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل
3- پيشينه تحريم اشخاص حقيقي غير ايراني
4- تحريم عليه برخي اتباع جمهوري اسلامي ايران
5- مشروعيت تحريم اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل
6- تحريم اشخاص حقيقي دولتي
7- تحريم اشخاص حقيقي غير دولتي
8- تحريم اشخاص حقيقي وحقوق مسؤوليت بين المللي
9- استناد به مسؤوليت بين المللي تحريم کنندگان اشخاص حقيقي
10- رجوع به سازوکارها و محاکم حقوقي