اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۲

بی احتیاطی و تکلیف به رعایت احتیاط «بازچاپ1400» «نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان»

پدیدآوران:
دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۷۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۴۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قواعد کلي مسئوليت مدني
2- مفهوم تقصير- مسئوليت مبتني بر تقصير- مسئوليت بدون تقصير
3- تحقق مسئوليت ناشي از بي احتياطي
4- مفهوم و جايگاه مسئوليت ناشي از بي احتياطي - شرايط تحقق مسئوليت ناشي از بي احتياطي
5- وجود تکليف احتياط و مراقبت
6- نقض تکليف احتياط و مراقبت - ورود خسارت
7- تکليف احتياط و مراقبت
8- قابليت پيش بيني معقول و متعارف زيان
9- وجود رابطه خاص بين خواهان و خوانده
10- منصفانه، عادلانه و معقول (متعارف) بودن