اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۵۴بزهکاری اطفال «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- كليات وتعاريف بزهكاري اطفال
2- تقسيم بندي جرايم اطفال و نوجوانان
3- جرايم ضد اجتماعي- جرايم غير اجتماعي- آمار جنايي جرايم ارتکابي توسط اطفال و نوجوانان- سن مسئوليت کيفري اطفال در قوانين موضوعه ايران- مباني مسئوليت کيفري اطفال
4- علل وعوامل ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان
5- وراثت- عوامل ذاتي غير ارثي - تاثير داروهاي شيميايي بر والدين واطفال- تاثير تشعشعات راديواکتيو- حالات هيجاني والدين قبل از زايمان- عوامل مربوط به دوران زايمان - اختلالات روحي ورواني اطفال ونوجوانان اختلالات اجتماعي در محيط زندگي کودکان ونوجوانان
6- راهکارهاي پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان
7- عوامل پيشگيري - راهکارهاي پيشگيرانه
8- نحوه رسيدگي به جرايم اطفال در ايران
9- فرآيند رسيدگي - فرازونشيب در سياست کيفري - تشريفات دادرسي مربوط به اطفال ونوجوانان بزهکاردر قوانين ايران
10- پيشنهادها در خصوص بهينه کردن قوانين وتربيت بزهکاران نابالغ