اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۸۶

حضانت و حقوق دعاوی راجع به آن «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۸۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۳۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم لغوي و اصطلاحي حضانت
2- مفهوم شناسي حق
3- مفهوم شناسي تکليف و حکم
4- ماهيت حضانت و ولايت
5- مصاديق حضانت ، شرايط شخص حاضن ، موانع حضانت و اشخاص صالح براي حضانت
6- مدت حضانت و مسووليت ناشي از آن
7- نفقه کودک در دوران حضانت ، حق ملاقات طفل ، مباشرت در حضانت و حضانت ولدالزنا
8- ......